Crveni krst Srbije objavljuje produženje roka za prijavljivanje na konkurs za organizacije civilnog društva zainteresovane za finansijsku podršku njihovim lokalnim projektima, a u skladu sa propozicijama predstavljenim u konkursnoj dokumentaciji.

Originalni poziv se nalazi ovde: http://humanas.rs/2017/09/15/poziv-na-konkurs-za-finansiranje-mikroprojekata-u-lokalnim-zajednicama/

Novi rokovi su predstavljeni ispod i sva dokumentacija je u skladu sa njima ažurirana:

  • Rok za slanje pitanja i zahteva za pojašnjenje: 11. oktobar 2017.
  • Vaš projektni predlog mora stići zaključno sa ovim datumom: 13. oktobar 2017.
  • Datum otvaranja pristiglih  predloga na tender: 16. oktobar 2017.
  • Datum obaveštavanja učesnika tendera o rezultatima: 27. oktobar 2017.
  • Datum potpisivanja sporazuma sa odabranim organizacijama: 6. novembar 2017.

Preuzmite “Poziv-za-podnošenje-predloga-projekta.pdf” Poziv-za-podnošenje-predloga-projekta.pdf – Preuzeto 248 puta – 671 KB

Preuzmite “Aplikacioni-formular-za-mikro-projekte.docx” Aplikacioni-formular-za-mikro-projekte.docx – Preuzeto 230 puta – 165 KB

Preuzmite “Budžet-mikro-projekta.xlsx” Budžet-mikro-projekta.xlsx – Preuzeto 229 puta – 11 KB

Preuzmite “Nacrt-ugovora.pdf” Nacrt-ugovora.pdf – Preuzeto 217 puta – 548 KB