Mesec: decembar 2017.

Predstavljanje rezultata istraživanja „Starenje u gradovima – izazovi savremenog društva“

U beogradskom Medija centru su 25. decembra 2017. godine predstavljeni rezultati istraživanja “Starenje u gradovima – izazovi savremenog društva” koje je Crveni krst Srbije realizovao u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). Cilj ovog istraživanja je da se ispitaju glavne potrebe starijih u urbanim sredinama u Srbiji, ponude preporuke za poboljšanje kvaliteta njihovog života, kao i da se istaknu i promovišu primeri dobre prakse. Ispitanici u istraživanju su bili stariji od 65 godina iz 16 urbanih sredina na teritoriji cele Republike. Na ovom događaju govorili su Vesna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta...

Read More

Poseta partnera iz Makedonije Gerontološkom centru Beograd

Partneri iz Makedonije – predstavnici Crvenog krsta Makedonije, Asocijacije Humanost i mreže InkluzivaM – 23. decembra 2017. godine posetili su Gerontološki centar Beograd, Dom Bežanijska kosa. Cilj posete bio je da partneri saznaju nešto više o institucionalnoj zaštiti starijih osoba u Srbiji, ali i o aktivnostima i uslugama vaninstitucionalne zaštite. Upravnica Doma Bežanijska kosa Ivana Trmčić upoznala je goste iz Makedonije o radu ovog najvećeg doma u Srbiji, ali i sa značajnim aktivnostima vaininstitucionalne zaštite koje omogućavaju starijim osobama da što duže ostanu u svom okruženju, ali i pružaju im mogućnost učešća u društvu. Dom ima 1.300 zaposlenih među...

Read More

Predstavljanje projekta Banka Motiva

U petak 22. decembra 2017. godine je Klaster za revitalizaciju starih zanata Re: Crafts održao javnu prezentaciju projekta Banka Motiva. Re:Crafts je jedan od pobednika na konkursu Crvenog krsta Srbije za mikroprojekte a koji je bio deo regionalnog projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP). Podrška za mikroprojekte predstavlja mogućnost da se dopre do malih, lokalnih inicijativa socijalnog uključivanja starijih u pet država Zapadnog Balkana. Ovo je jedna od aktivnosti prijekta TASIOP koji finansijski podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Projekat Banka Motiva je predstavljen u Inkubatoru za mlade Gnezdo, čime je istaknut značaj...

Read More

Pet godina ”Kutka za kvalitetnije starenje”

Crveni krst Kragujevca je u petak 22. decembra 2017. godine obeležio pet godina ”Kutka za kvalitetnije starenje”. Kutak predstavlja primer dobre prakse koji promoviše socijalnu uključenost starijih, zdrave stilove života, solidarnost, volonterizam i međugeneracijsku solidarnost. Svečanost povodom ovog jubileja održana je u Skupštinskoj Sali Gradske uprave u Kragujevcu. Gordana Damnjanović, član gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu čestitala je jubilej i istakla značaj rada Kutka, a takođe je izrazila nadu da će ovaj primer dobre prakse moći da se proširi i na druge opštine, jer usluge u zajednici predstavljaju vrlo važan korak u borbi protiv usamljenosti. Predstavnica Crvenog...

Read More

Poseta Volonterskom servisu Zvezdara

U okviru posete partnera iz Crvenog krsta Crne Gore i mreže Dignitas iz Crne Gore, kao i predstavnika Crvenog krsta Makedonije, NVO Humanost i predstavnika mreže InkluzivaM iz Makedonije 21. decembra 2017. godine organizovana je poseta Volonterskom servisu Zvezdara koji je prijatelj mreže HumanaS. Ova poseta deo je redovnih aktivnosti u okviru projekta „INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA“, koji finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Poseta je imala za cilj razmenu iskustva i isticanje primera dobre prakse koji bi mogli uz prilagođavanje da se implementiraju i u Crnoj Gori i u Makedoniji. Gosti su...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A