Mesec: avgust 2018.

Predstavljanje programa obuke za neformalne negovatelje

U četvrtak, 30, avgusta 2018. godine, Centar za podršku i inkluziju Help net je u prostorijama Gerontološkog centra Beograd – Dom „Bežanijska kosa“ održao skup „Obuka za neformalne negovatelje“ organizovan u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta života starijih osoba, koje žive u prirodnom okruženju, kroz unapređenje kvaliteta formalne i neformalne podrške“. Ovaj projekat sproveden je u okviru regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim u pet država Zapadnog Balkana koordinira Crveni krst Srbije a uz podršku koju daju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Dvadeset predstavnika organizacija civilnog društva prisustvovalo je prezentaciji.   Projekat „Unapređenje...

Read More

Monitoring poseta Pokretu za treće doba

U utorak 28. avgusta 2018. godine predstavnica Crvenog krsta Srbije, Nataša Todorović posetila je organizaciju Pokret trećeg doba Srbije, jednog od partnera u projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP). Pokret trećeg doba Srbije je jedna od dvanaest partnerskih organizacija civilnog društva koje implementiraju lokalne projekte sa ciljem poboljšanja socijalne inkluzije starijih i testiranja modela dobre prakse u uključivanju starijih u život zajednice. Tokom posete sa predstavnicima Pokreta trećeg doba Srbije razgovaralo se o njihovim aktivnostima i postignutim rezultatima tokom desetomesečne implementacije projekta. Pokret trećeg doba Srbije je tokom ovog perioda organizovao različite inkluzivne aktivnosti u nekoliko opština...

Read More

Monitoring poseta Čovekoljublju i Viktoriji, Kragujevac

U sredu 22. avgusta 2018. godine organizovana je monitoring poseta organizacijama koje u Kragujevcu realizuju mikroprojekte koji su deo projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP). Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje i Udruženje Viktorija su u okviru projekta TASIOP poslednjih deset meseci implementirale lokalne projekte sa ciljem većeg socijalnog uključivanja starijih osoba. Ovi projekti, po dvanaest u svakoj od pet država u regionu u kojima se projekat sprovodi, poslužiće kao primeri dobre prakse socijalnog uključivanja starijih u lokalnim zajednicama a njihovi sažeci i preporuke za moguće repliciranje sakupljeni u publikaciji koja će biti objavljena na šest jezika...

Read More

Edukacija starijih osoba iz Velike Plane i Kovina

Starije osobe volonteri Crvenog krsta Kovina i članovi grupa samopomoći u četvrtak 16. avgusta posetili su starije volontere iz Velike Plane. Cilj posete bio je pre svega edukacija na temu ljudskih prava starijih žena i muškaraca. Starije osobe imale su priliku da saznaju prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, penzionog i invalidskog osiguranja, ali i da dobiju informacije o pravu na rad, celoživotnog učenja, pravo na slobodu od nasilja i pravo na palijativno zbrinjavanje. Radi se o aktivnim starijim osobama, koje imaju svest o građanskom aktivizmu, koje su spemne da sa učesnicima podele svoja pozitivna i negativna iskustva koja...

Read More

Monitoring poseta mreži InkluzivaM

U periodu od 10. do 12. avgusta 2018. godine u Strugi, Crveni krst Makedonije i NVO Humanost organizovali su radionicu za mrežu InkuzivaM sa ciljem kreiranja strategije za zastupanje na osnovu rezultata istraživanja „Potreba za socijalnim i zdravstvenim uslugama za starije osobe“ koje je realizovano 2017. godine na uzorku od 1.004 ispitanika starijih od 65 godina.   Tokom tri dana trajanja radionice članice mreže radile su na kreiranju strateškog plana za zagovaranje uvođenja nedostajućih usluga za starije osobe. Prvi važan korak bio bi zagovaranje za promene u zakonskom okviru koje bi omogućile razvijanje novih usluga koje će poboljšati kvalitet...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A