Mesec: novembar 2020.

Online konferencija „Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja“

Crveni krst Srbije i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) danas, 30. novembra u 11 časova organizuju međunarodnu online konferenciju pod nazivom „Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja“. Link za konferenciju: https://us02web.zoom.us/j/87846647738 Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno tokom jula i avgusta meseca 2020. godine, u cilju sagledavanja uticaja i efekata neformalne nege (pre svega tokom epidemije COVID 19) na mentalno zdravlje negovatelja/ca i izrade preporuke za planiranje i razvoj javnih politika kojim bi se poboljšao kvalitet života, promovisalo unapređenje mentalnog zdravlja neformalnih negovatelja/ica i razvile usluge podrške. Neformalni negovatelji igraju centralnu ulogu u pružanju dugotrajne nege u...

Read More

Program: Socijalne usluge za starije ljude, promovisanje aktivnog starenja i podrška osobama sa demencijom

HHU „Hleb života“ usmerava svoje napore da podrži i ojača seniore da preuzmu veću odgovornost za potrebe drugih, da postanu aktivni učesnici u društvu, te da mogu da iskažu i ostvare svoje potrebe. U tu svrhu se organizuju najrazličitije aktivnosti kojima se doprinosi osnaživanju starijih osoba. Aktivnosti sprovedene u mesecu oktobru su: Obeležavanje 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih HHU Hleb života je bio deo obeležavanja Međunarodnog dana starijih u botaničkoj bašti Jevremovac, događaj su organizovali Crveni Krst Srbije i Populacioni fond Ujedninjenih nacija (UNFPA). Prvo mesto na nagradnom konkursu korisnice kluba Hleba života “Topli Kutak” U etno kompleksu Zornića kuća...

Read More

Održana radionica “Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim telefonom”

(Izvor: Help net) Centar za podršku i inkluziju Help net u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, a uz podršku Višegrad fonda sprovodi projekat „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“ koji ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija. Projekat je internacionalnog karaktera i sprovodi se u partnerstvu sa Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalne usluge Horelica iz Slovačke kao i organizacijom TRIANON iz Češke. (Izvor: Help net) U okviru projekata se organizuje niz aktivnosti, dok je jedna od njih radionica za mlade i starije “Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim telefonom” održana u Crvenom krstu Srbije u...

Read More

LEKARSKI PREGLEDI U SEOSKIM SREDINAMA U ORGANIZACIJI ČOVEKOLJUBLJA

Tokom septembra i oktobra meseca, Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve, organizovalo je sistematske preglede u selima u okolini Kragujevca i Kraljeva namenjene starijim osobama. Lekari različitih specijalnosti – internista, endokrinolog, opšta medicina, oftalmolozi pregledali su preko 170 osoba u selima Bogutovac, Vrba, Pajazitovo, Donje Grbice, Žiča i Oplenići. Pregledi su obuhvatali: uzimanje anamneze, opšti pregled, auskultaciju srca i pluća, merenje arterijske tenzije, određivanje glikemije u krvi, određivanje dioptrije i pregled oka. (Izvor obe slike: Čovekoljublje) Navedene aktivnosti sprovedene su u okviru projekta „Unapredjenje dobrobiti starijih osoba u regionu Kragujevca i Kraljeva“ uz finansijku podršku organizacije Brot für die...

Read More

Novi broj časopisa „Gerontologija“ 2/2019.

Gerontološko drušrvo Srbije je izdalo štampanu verziju novog broja časopisa „Gerontologija“ pod brojem 2/2019. „Gerontologija“ 2/2019. Izdavač: Gerontološko društvo Srbije Časopis je štampan uz pomoć podrške Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije.       Iz sadržaja izdvajajamo: Društvena inkluzija i stari Romi Starenje i ciljevi održivog razvoja Obilježja partnerskog nasilja u starijoj životnoj dobi Usamljenost kao pitanje nacionalnog značaja- strateški pristup na primeru Velike Britanije Socijalna participacija osoba sa multiplom sklerozom u odnosu na demografske karakteristike     U ovom broju časopis obuhvata 4 celine: I Gerontologija II Gerijatrija III Prikazi i prilozi IV Iz arhive    ...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A