Gerontološko drušrvo Srbije je izdalo štampanu verziju novog broja časopisa „Gerontologija“ pod brojem 2/2019.

Gerontologija“ 2/2019.

Izdavač: Gerontološko društvo Srbije

Časopis je štampan uz pomoć podrške Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije.

 

 

 

Iz sadržaja izdvajajamo:

  • Društvena inkluzija i stari Romi
  • Starenje i ciljevi održivog razvoja
  • Obilježja partnerskog nasilja u starijoj životnoj dobi
  • Usamljenost kao pitanje nacionalnog značaja- strateški pristup na primeru Velike Britanije
  • Socijalna participacija osoba sa multiplom sklerozom u odnosu na demografske karakteristike

 

 

U ovom broju časopis obuhvata 4 celine:

I Gerontologija

II Gerijatrija

III Prikazi i prilozi

IV Iz arhive

 

 

 

 

 

 

Časopis u pdf formatu možete preuzeti ovde:
Novi broj publikacije


Gerontološko društvo Srbije (GDS) osnovano je 1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije, dr Petra Korolije (1925-2004), načelnika Gerijatrijskog odeljenja Gradske bolnice (prvi predsednik), prof. dr Dušana Petrovića (1924- ), neuropsihijatra, dr Miroslava Živkovića, sociologa i prvog doktora nauka iz socijalne gerontologije, dr Iv (Ive) Rastimira Nedeljkovića, filozofa i v.d. direktora Instituta za socijalnu politiku u to vreme, dr Đorđa Kozarevića, rukovodioca Službe za hronične bolesti Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, dr Miloša Grujića, profesora Univerziteta i direktora Instituta za TBC (potpredsednici). Za sekretara je izabran Petar Manojlović (1925-2008), socijalni radnik iz prve generacije diplomiranih studenata na Višoj školi za socijalne radnike.

Već 1973. godine novoformirana redakcija, sa Petrom Manojlovićem kao urednikom, pokreće Gerontološki zbornik, koji u sledećih 20 godina ima značajnu ulogu stručnog glasila društva. Od 1993. godine ova publikacija se transformiše u časopis Gerontologija, da bi 2008. godine godine ovaj časopis stekao status nacionalnog naučnog časopisa i od 2010. godine redovno izlazi dva puta godišnje.