Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je 8. decembra dijalog na temu “Međugeneracijska solidarnost”. Na dijalogu je učestvovalo nekoliko članica mreže predstavnici Crvenog krsta Srbije, NVO Amity i Helpnet. U ime Crvenog krsta Srbije učestvovali su prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije i Nataša Todorović, stručna saradnica iz Crvenog krsta Srbije kao moderator Nadežda Satarić predsednica Amity, snaga prijateljstva i Gordana Milovanović predsednica HelpNeta.

Na dijalogu je govorila Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Prof.dr Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Milan Sarić, državni sekretar u ministarstvu omladine i sporta, Milka Milovanović, državna sekretarka u ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Milja Krivokuća, savetnica u ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Borka Jeremić iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), koji je i podržao ovaj događaj. Pored navedenih, priliku da se obrate prisutnima imale su i predstavnice organizacije KOMS i Gerontološkog centra Beograd

Predsednik Crvenog krsta Srbije je tokom svog izlaganja istakao važnost sagledavanja međugeneracijske solidarnosti u pogledu na demografske promene, klimatske promene, digitalnu tranziciju ali i situacije kao što je COVID-19 pandemija.

Nada Satarić je istakla značaj prepoznavanja doprinosa starijih osoba i potrebu da radimo na razvijanju međugeneracijske saradnje. Gordana Milovanović iz Helpneta govorila je o primeru dobre prakse Helpneta koji već nekoliko godina razvija projekte za unapređenje međugeneracijske saradnje i dijaloga i kroz te projekte dijalozi su se organizovali u različitim gradovima Srbije, ali je takođe urađen i websajt na kome se mogu pronaći značajne informacije o međugeneracijskoj saradnji u Republici Srbiji.

Društveni dijalog je moderirala stručna saradnica Crvenog krsta Srbije, Nataša Todorović, koja je tokom trajanja dijaloga svojim iskustvom u ovoj oblasti dodatno informisala prisutne. Kao psiholog i osoba koja se temom starenja bavi više od 20 godina, ona je navela da je međugeneracijska solidarnost kompleksan pojam i vrlo ga je teško definisati, jer obuhvata odnose koji postoje unutar širokih društvenih mreža, te podrazumeva odnose unutar porodice, unutar većih zajednica i nacija. Sa jedne strane priroda ljudskih prava je u njihovoj univerzalnosti, a sa druge strane, kako niko ne bi bio zaboravljen, potrebno je da se razmišlja partikularno, jer ljudska prava nemaju rok trajanja. Moramo da razmišljamo o pristupu ljudskim pravima različitih grupa na primer “obrazovanje” je važno za mlade, ali je važno i tokom celog životnog ciklusa. Pristup dugotrajnoj nezi je važan za starije, ali je važan i za mlade. Rodna ravnopravnost i borba protiv nasilja su jednako važni i za devojčice i za žene svih generacija. U navedenom kontekstu, upravo kroz međugeneracijsku saradnju i dijalog možemo omogućiti svim generacijama da ostvare svoj puni potencijal.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content