U aprilu je obeležen je Svetski dan zdravlja i tim povodom je Gradska opština Zvezdara realizovala obeležavanje ovog dana na više lokacija navedene opštine. Naravno, glavna tema ove godine je bila vakcinacija protiv COVID-19, o čemu je govorio doktor sa Instituta za javno zdravlje. Članovi Hleba života su kao partneri u aktivnostima uzeli učešće na postavljenim punktovima gde su pomagali organizatorima, ali i omogućili svima koji su to želeli da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi.

Na uskršnjem humanitarnom bazaru, koji je organizovao Volonterski servis Zvezdara, Hleb života je dao doprinos kroz predstavljanje ručnih radova koje su seniori-korisnici Hleba života izradili. Sva sredstva od prodaje ovih radova će biti iskorišćena za socijalno ugrožena lica sa teritorije opštine Zvezdara.

U aprilu je, kao i prethodnih meseci, organizovana rekreativna šetnja na Adi za 13 korisnika grupe za sport i rekreaciju kluba “Topli kutak”. Seniori sve više uviđaju značaj ove ne samo fizičke već i psihičke stimulacije u vremenu kada su i dalje ograničeni kontakti za starije od 65 godina. Dok je čitalačka grupa kluba Topli kutak održala radionicu o Arčibaldu Rajsu, a literarna grupa je tradicionalnu radionicu posvetila Međunarodnom prazniku rada, istorijatu. Prisutni književnici su čitali svoje radove na navedenu temu.

Gerontodomaćice Hleba života su redovno obilazile korisnike usluge pomoći u kući, a za njih 17 je obezbeđena redovna mesečna pomoć u hrani, higijeni i lekovima. Podeljene su pelene za odrasle za 10 porodica koje brinu o dementnom članu.

Planirani termin rada savetovališta za maj mesec je 26. 5. od 15h do 17h tel. 060 553 5896

U aprilu su održana dva telefonska savetovališta namenjena negovateljima dementnih a realizovana od strane udruženja „Destigma“. Pored savetovališta, održana su i dva vebinara kao dodatni vid podrške članovima porodice dementnih.