Savet Vlade za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti održao je drugu sednicu 21. maja 2018. godine u Vladi Republike Srbije u Istorijskoj sali. Predsednik Saveta je Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku. Sednici Saveta prisustvovala je Nataša Todorović, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije koja je ujedno i redovni član Saveta.

Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Saveta i Godišnji program rada Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Usvojen je i predlog da se napravi povezivanje rada i aktivnosti sa Savetom za prava deteta i Savetom za pitanje starenja i starosti kako bi se razvila veća kohezivnost društva i unapredila solidarnost svih, čime će se postići i veća uspešnost javnih politika i mera značajnih za razvoj “Društva za sve generacije” kojem Srbija teži.

Važan predlog je da Savet uspostavi bazu podataka, koordinaciju i praćenje projekata koji podstiču i unapređuju međugeneracijsku saradnju, uspostavljanje Web sajta za predstavljanje projekata i aktivnosti i izrada preporuka jedinicama lokalne samouprave za uspostavljanje i sporovođenje programa na temu međugeneracijske saradnje i solidarnosti.

Kao posebna tačka rada Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti bilo je predstavljanje projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” (TASIOP), koji finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Projektom koordinira Crveni krst Srbije, a projekat se realizuje u pet zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Nataša Todorović je upoznala članove Saveta sa 12 mikroprojekta koji se realizuju u Srbiji uz podršku Crvenog krsta Srbije, a kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” (TASIOP). Radi se o malim inicijativama organizacija civilnog društva čiji projekti imaju komponentu međugeneracijske solidarnosti. Ovi projekti kroz svoje aktivnosti promovišu značaj međugeneracijske saradnje u svojoj lokalnoj zajednici, a ujedno daju mogućnost da se unapredi socijalna uključenost svih uzrasnih grupa stvarajući ravnopravnost i promovišući transfer znanja. Organizacije koje sprovode mikroprojekte u okviru projekta Crvenog krsta Srbije su: Amity – snaga prijateljstva, Asocijacija Hleb života, Centar za reintegraciju i aktivizam Beograd, Centar za podršku i inkluziju Help Net, Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje, Klaster za revitalizaciju starih zanata Re: Crafts, Lužničke rukotvorine ZEC, Mreža ISP – Udruženje istraživača socijalnih prilika, Pokret trećeg doba Srbije, Udruženje građana Tata, URB „Rumunka“ i Viktorija.

Poslednja tačka odnosila se na predstavljanje Ankete o međugeneracijskoj saradnji koju je sproveo Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkim zavodom za statistiku. U istraživanju su učestvovali predstavnici različitih ministarstava, narodni poslanici, direktori i sudije Ustavnog suda. Podaci su pokazali da 60% smatra da reči podrška i oslonac najbolje opisuju termin međugeneracijske solidarnosti, a 50% smatra da je najbolje opisuju reči razmena znanja i iskustva.