Nataša Todorović, predstavnica Crvenog krsta Srbije, učestvovala je u interaktivnoj diskusiji „Put napred“ u okviru jedanaeste sesije Otvorene grupe za starenje, organizovanoj u četvrtak 1. aprila 2021. godine. Njena izjava bavila se iskustvima iz prve godine pandemije COVID-19 i time kako su ljudska prava starijih osoba bila nedovoljno zaštićena, što ih je učinilo teže dostupnim i doprinelo porastu ejdžizma i diskriminacije starijih. Pun tekst njene izjave sledi:

Tokom protekla tri dana, ali i tokom protekle godine i kroz moj rad u Crvenom krstu Srbije, postalo je jasno da je kriza COVID-19 bila svojevrsno uveličavajuće staklo pomoću kog smo bolje videli nedostatke u pristupu ljudskim pravima za starije osobe. Ne govorim samo o pristupu zdravstvu, socijalnoj zaštiti i finansijskoj sigurnosti, zaštiti od diskriminacije i nasilja već o mnogim drugim pravima zagarantovanim svima bez obzira na godine. Dalje, pristup informacijama i obrazovanju bio je u velikoj meri redukovan za starije osobe pogođene ograničenjima kretanja i digitalnom isključenošću. Njihov glas je utihnuo, ironično, u isto vreme kada se društvo obavezalo da će učiniti sve što je u njegovoj moći da sačuva živote starijih osoba.

Znali smo da ejdžizam postoji i da je njegova rasprostranjenost velika, ali sada znamo i koliko je širok njegov spektar. Imali smo odvratne šale na društvenim mrežama, haštagove poput „boomer remover“ i netrpeljivost, ali imali smo i paternalistički diskurs institucija i država koje su govorile o očuvanju dragocenih života baka i deka, a da im nikada nisu davle priliku da učestvuju u donošenju odluka o stvarima koje ih direktno pogađaju.

Moramo trenutnu globalnu krizu doživeti kao poziv na uzbunu. Ljudska prava su samo onoliko dobra koliko se na njih možemo osloniti u vremenima kriza i previranja. No, moramo biti svesni da postoje nedostaci u primeni instrumenata ljudskih prava koje se mogu prevazići uz malo više napora, ali da postoje i normativne praznine koje moramo ispraviti kreiranjem boljih javnih politika na svim nivoima. Zaštita starijih osoba, a da im se nikada ne da mesto za stolom, nikome neće biti od pomoći. Kad je reč o ljudskim pravima, „nikoga ne ostavljati za sobom“ znači učiniti da svi dele i odgovornost i koristi.

Dakle, put napred, ili bar prvi korak na tom putu je pripremanje nove Konvencije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima starijih osoba. Ako zaista želimo da zaštitimo ljudska prava starijih osoba na svim nivoima i u svim okruženjima, moramo krenuti odozdo i slušati ih, ali takođe i odozgo i dati jasan iskaz koji će čuti ceo svet.

Zahvaljujem vam što ste slušali i odlučili da govorite kada za to dođe vreme. Vreme je sada!

Izjava Nataše Todorović: https://www.youtube.com/watch?v=YQW5o1tf5zg&t=10s