Već godinu dana sve države širom sveta suočene su sa pandemijom COVID-19 i promenjenim okolnostima u kojima se živi i radi, a od početka vakcinacije u Srbiji starije osobe su prioritet. Crveni krst Srbije u 48 organizacija pruža podršku upravo ovoj kategoriji stanovništva. Starijim osobama pruža se podrška prilikom davanja informacija o načinu zakazivanja termina za vakcinaciju, i podrška prilikom samog zakazivanja, pomoć pri transportu, ali im se pruža psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška.

O radu Crvenog krsta Srbije i pružanju podrške starijim osobama u Srbiji na svojoj blog stranici kao tekst Nataše Todorović stručne saradnice Crvenog krsta Srbije objavio je HelpAge International, najeća organizacija civilnog društva koja se bavi položajem starijih osoba širom sveta.

Tekst na dostupan na linku: https://www.helpage.org/blogs/natasa-todorovic-15078/older-people-prioritised-in-serbia-for-covid19-vaccinations-1069/