U periodu od 17. do 19. oktobra u poseti Crvenom krstu Srbije i mreži HumanaS bili su partneri na projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijeh osoba“ (TASIOP), iz NVO Osmijeh i mreže za Dostojanstveno starenje iz Bosne i Hercegovine. Tokom posete 18. oktobra obišli su Gerontološki centar Subotica gde su se upoznali sa uslugama u stacionarnom delu, i gde su mogli da vide da je kvalitet usluga koji se pruža starijim osobama na evropskom nivou, bilo da su ležeći ili pokretni korisnici. Kroz obilazak su razgovarali sa korisnicima koji su iskazali veliko zadovoljstvo i uslugama i zaposlenim u centru.

Usluge lekara opšte prakse pružaju se u okviru ambulante Doma zdravlja koja se nalazi u prizemlju objekta. U sklopu Doma nalazi se i salon za manikir i pedikir kao i frizerski salon koji stoje na raspolaganju korsnicima domskog smeštaja. Partneri su se upoznali su se i sa načinom organizovanja radne terapije koja je vrlo značajna za očuvanje fizičkih i psihičkih kapaciteta starijih osoba.

Gerontološki centar iz Subotice u svom sastavu ima deset klubova, šest na teritoriji grada i četiri u prigradskim mesnim zajednicama. Gosti su posetili i dva kluba za starije i upoznali se sa uslugama otvorene zaštite u okviru klubova i uslugama gerontodomaćica. Svakako je zaključak cele posete da se radi o Domu u kome se poštuje koncept ravnopravnog starenja.

Nakon posete Gerontološkom centru posetili su Crveni krst Subotice gde su se upoznali sa radom ove organizacije, a pre svega sa aktivnostima koje su usmerene na starije osobe koje žive u siromaštvu, na koji način Crveni krst pomaže da starije osobe imaju dostojanstveno starenje. Upoznali su se i sa tradicionalnom aktivnošću Sunčana jesen života.

Drugog dana partneri su posetili Crveni krst Sombora, gde su se upoznali sa aktivnostima kompjuterske radionice i značaju informatičke pismenosti za ostvarenja prava i socijalne uključenosti. Nakon toga posetili su NVO Udruženje Roma Beaša „Rumunka“, organizaciju koja je u okviru TASIOP projekta razvila miniprojekat koji je namenjen starijim Romima koji su praktično nevidljiva kategorija sa stanovišta onih koji se bave starenjem.

Ova poseta predstavlja redovnu aktivnost u okviru regionalnog projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih” koji finansira Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst, a kojim koordinira Crveni krst Srbije.