Miloš Nemanjić, predsednik Gerontološkog društva Srbije preminuo je 14. oktobra u Beogradu, u osamdesetčetvrtoj godini. Po obrazovanju sociolog, Miloš Nemanjić je dugo godina bio naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Tokom karijere se bavio sociologijom kulture, religije, sela, knjige i sociologijom starenja. Tokom poslednje decenije života objavio je između ostalog knjigu Jedan vek srpske stvaralačke inteligencije 1820-1920. Bio je predsednik Gerontološkog društva Srbije, a istovremeno i zamenik predsednika Saveta vlade za pitanja starenja i starosti, kao i aktivan učesnik rada mreže HumanaS u čijem sastavu je Gerontološko društvo Srbije od samog osnivanja.

 

milos-nemanjic