Nataša Todorović stručni saradnik Crvenog krsta Srbije je u sredu 3. maja održala predavanje za studente treće godine odseka za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka. Tema predavanja bila je „Ljudska prava starijih žena i muškaraca“. Predavanje je bilo usmereno na podizanje svesti budućim profesionalcima o konceptu ljudskih prava starijih osoba i rizicima za njihovo ostvarivanje. Studenti su imali prilike da čuju koja su to prava i na koji način možemo unaprediti pravne mehanizme za njihovo ostvarivanje kao i kako omogućiti punopravno učestvovanje starijih u društvu.

Pored ljudskih prava starijih žena i muškaraca studentima je objašnjen i pristupa zasnovanom na pravima.

Prošlo je sedamdeset godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima a ona je i danas jednako važna. Međutim, stariji se u različitim dokumentima, zakonima i strategijama najčešće pominju kao „ostali“ i „drugi“, njihova prava su često nedovoljno vidljiva, stariji su nedovoljno informisani, ostvarivanje prava često nalikuje paukovoj mreži, a primeri dobre prakse ostaju skriveni. Već duži niz godina zagovara se za novu konvenciju o pravima starijih koja bi omogućila potpuno uživanje ljudskih prava od strane starijih osoba. Studenti su slušajući o ovome dobili informacije o aktuelnim procesima na globalnom nivou u kojima će u budućnosti i sami možda učestvovati.